ติดต่อ

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-511778