รอง ผบก.ฯ(1)

an image

พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด