รอง ผบก.ฯ(2)

an image

พ.ต.อ.ชัยพงษ์ ทรงพลนภจร
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด