รอง ผบก.ฯ(4)

an image

พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด