รอง ผบก.ฯ(5)

an image

พ.ต.อ.นวิบูน บัวสิษห์
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด