รอง ผบก.ฯ(6)

an image

พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด