รอง ผบก.(7)


an image

พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา
รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด