ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการ "อบรม สัมมนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์" ของ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์” <<<อ่านต่อ>>>

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 08:05 น.)